Fundusz Poręczeniowy

Poręczenie zamiast wpłaty wadium

Zamiast mrozić pieniądze na koncie depozytowym organizatora przetargów wystarczy

przedłożyć nasze poręczenie, honorowane ustawowo.

Pieniądze w firmie powinny pracować. Przy przetargach publicznych często jednak wymagane jest wadium.

To innowacyjny instrument – zobacz jak działają poręczenia wadialne

Poręczenie wadium: do 100% wysokości wadium  do 90 dni

Pakiet poręczeń nawet do 1 345 000  zł zabezpiecza wiele przetargów !

Pomagamy uzyskać zabezpieczenie należytego wykonania umowy pzp !

Warunki uzyskania poręczenia wadium

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą posiadającym siedzibę, oddział lub inwestycję na terenie województwa śląskiego (pomocny będzie tutaj kwalifikator), który:

  • nie ma  zaległości zaległości podatkowych (ZUS, US).
  • terminowo wywiązanie się ze swoich zobowiązań, w tym  wobec banków.
  • nie należy do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych Wspólnoty Europejskiej.
  • przeszedł pozytywnie ocenę ryzyka (na podstawie wniosku)
Parametry poręczenia wadialnego
  • maksymalna wysokość pakietu wadialnego – 345 tysięcy zł (nawet do 750 tys w konsorcjum ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o.)
  • pakiet wadialny jest przyznawany na 12 miesięcy
  • okres pojedynczego poręczenia wadium w ramach pakietu:  do 90 dni
  • opłata za rozpatrzenie wniosku o pakiet– 100 zł
  • prowizja przygotowawcza za udzielenie pakietu wadialnego – 100 zł
  • prowizja za pojedyncze poręczenie w ramach pakietu (w zależności od okresu poręczenia) – od 0,2% do 0,6%, minimum 200 zł

Szczegółowe informacje o poręczeniach wadialnych zawiera:

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poręczenie wadium  do pobrania tutaj:

Potwierdzenie możliwości udzielania poręczeń wadialnych przez ARR S.A. :

obraz do pobrania: