Oferta finansowa FWP ARR S.A. skierowana jest do:
mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMSP) z terenu województwa śląskiego.

Udzielane pożyczki i poręczenia są współfinansowane ze środków unijnych (dofinansowanie działalności FWP ARR S.A. w ramach programu SPO-WKP).
Wyłączenia branżowe dla pożyczek i poręczeń: branża przetwórstwa spożywczego, kredyt na środki transportu dla firm transportowych.

Przedsiębiorca może skorzystać z różnych produktów FWP ARR S.A. Łączna wartość aktywnych poręczeń i pożyczek dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 345 tys. zł.