Oferta finansowa BFPK skierowana jest do:
mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMSP) z terenu województwa śląskiego.

Udzielane pożyczki i poręczenia są współfinansowane ze środków unijnych (dofinansowanie działalności BFPK w ramach programu SPO-WKP).
Wyłączenia branżowe dla pożyczek i poręczeń: branża przetwórstwa spożywczego, kredyt na środki transportu dla firm transportowych.

Przedsiębiorca może skorzystać z różnych produktów BFPK. Łączna wartość aktywnych poręczeń i pożyczek dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 345 tys. zł.