O nas

Z dniem 2 stycznia 2020r., Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. (dawniej: Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.) połączył się  Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Dotychczasowa oferta Funduszu dla przedsiębiorców została w pełni utrzymana. Prosimy o zapoznanie się z oficjalnym komunikatem na temat połączenia.
Historia
Fundusz powstał w styczniu 2002 r. z inicjatywy Gminy Bielsko-Biała i do końca 2019 roku był prowadzony przez BFPK Sp. z o.o. Obecnie Fundusz Pożyczkowy i Fundusz Poręczeniowy jest prowadzony w ramach Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ARR S.A. (FWP).

BFPK Sp. z o.o. był instytucją otoczenia biznesu o charakterze non –profit. Misją i celem BFPK Sp. z o.o. było aktywne wpieranie i rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie na cele gospodarcze pożyczek, poręczeń (kredytów, poręczeń, leasingów, wadiów przetargowych) mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mającym siedzibę na terenie województwa śląskiego. Obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w pełni kontynuuje działalność BFPK Sp. zo.o.

Kapitał operacyjny BFPK Sp. z o.o. w wysokości 6,9 mln umożliwiał udzielanie pożyczek, poręczeń do maksymalnej wysokości 345 tys. zł. W okresie swojej działalności BFPK Sp. z o.o. udzielił wsparcia przedsiębiorcom na kwotę ponad 40 mln zł. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców dzięki temu wsparciu utworzono 540 miejsc pracy, a utrzymano ponad 4,1 tys.
BFPK Sp. z o.o. był podmiotem, który otrzymał wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie umowy z 19 kwietnia 2005r. PARP dokapitalizował Fundusz kwotą 5 milionów złotych. Środki te pochodziły  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych. Dokapitalizowanie zrealizowane zostało w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP) , lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw.”

W roku 2016 i 2017 BFPK Sp. z o.o., dotychczas fundusz poręczeniowy, wykorzystał nowe możliwości i poszerzył swój zakres działalności.
Z dniem 10 listopada 2016r. zmieniona została nazwa Spółki na Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. oraz poszerzony został zakres jej działania.

Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. świadczył następujące usługi dla firm, należących do sektora MMSP:
usługi finansowe:
– pożyczki
– wadia do przetargów w formie poręczeń
– poręczenia kredytów, pożyczek i leasingów

usługi pośrednictwa finansowego:
– poszukiwanie odpowiedniego finansowania
– doradztwo w zakresie montażu finansowego

usługi doradcze:
– konsulting
– biznes plany
– analizy finansowe przedsięwzięć
– analizy opłacalności wejść kapitałowych
– analizy rynkowe
– wnioski o dotacje unijne

BFPK Sp. z o.o. jako beneficjent pomocy przekazanej w ramach umowy o dofinansowanie z PARP prowadził:

  • fundusz pożyczkowy, zgodnie z art 6b ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110)
  • fundusz poręczeniowy, zgodnie z art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110)

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.