Doradztwo

Dodatkowo świadczymy usługi doradcze, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przygotowaniem nowych przedsięwzięć i z pozyskiwaniem środków unijnych.

Wykonujemy:

  • biznes plan wraz z prognozą finansową, analizą wskaźnikową i rentowności (NPV i IRR)
  • analizy finansowe przedsięwzięć
  • analizy opłacalności wejść kapitałowych obejmujące analizę wskaźnikową, rentowności (NPV, IRR, PP, próg rentowności, analizę wrażliwości), koszt kapitału
  • analizy rynkowe ukierunkowane na wskazanie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron produktu, przedsięwzięcia
  • aplikacje o środki unijne