Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach swojej działalności prowadzi fundusz pożyczkowy i poręczeniowy.