Fundusz poręczeniowy

Poręczenia kredytów i pożyczek

Warunki uzyskania poręczenia:

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą posiadającym siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego (pomocny będzie tutaj kwalifikator), który:

 • nie posiada zaległości podatkowych (ZUS, US)
 • terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec banków
 • nie należy do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych Wspólnoty Europejskiej
 • posiada zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu zaciągniętego w banku lub  funduszu pożyczkowym w określonym terminie
 • posiada wstępną decyzję (lub promesę) o udzieleniu kredytu (pożyczki)
Poręczane instrumenty:
 • kredyty i pożyczki zaciągane na cele gospodarcze
 • kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie nakładów inwestycyjnych lub środków obrotowych
 • kredyty w rachunku bieżącym oraz kredytowym
 • poręczenie udzielone jest maksymalnie na 60 miesięcy
 • udzielamy również  poręczeń pomostowych na czas ustanowienia przez klienta zabezpieczenia spłaty kredytu, lub do czasu uzyskania środków z realizowanych środków unijnych
 • kredyt lub pożyczka oprocentowana na poziomie nie mniejszym niż stopa referencyjna Unii Europejskiej, którą jest publikowana przez UOKiK

Szczegółowe informacje o udzieleniu pożyczek zawiera:

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poręczenia kredytu/pożyczki do pobrania tutaj: