Fundusz pożyczkowy

Pożyczki dla przedsiębiorców sektora MSP

Zapytaj o prostą i tanią pożyczkę na cel obrotowy lub inwestycyjny!  Żadnych ukrytych kosztów  – jesteśmy instytucją otoczenia biznesu założoną przez Gminę Bielsko-Biała. 
Skontaktuj się z nami lub umów się z nami na bezpłatną konsultację poprzez prosty formularz lub zadzwoń.
 

Warunki uzyskania pożyczki

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą posiadającym siedzibę, oddział lub inwestycję na terenie województwa śląskiego (pomocny będzie tutaj kwalifikator), który:

 • nie posiada zaległości podatkowych (ZUS, US).
 • terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w tym  wobec banków.
 • nie należy do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych Wspólnoty Europejskiej.
 • posiada zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty wnioskowanej pożyczki w określonym terminie.
Parametry pożyczki
 • maksymalna wysokość pożyczki – 345 tysięcy zł
 • maksymalny okres pożyczki – 84 miesiące (7 lat)
 • oprocentowanie pożyczki – uzależnione jest od oceny ryzyka pożyczkowego i okresu spłaty pożyczki – od  3,71% do 7,5%
 • opłata za rozpatrzenie wniosku – 100 zł
 • jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki –  w zależności od okresu spłaty pożyczki – od 1,5% do 4%

  Na oprocentowanie pożyczki wpływ ma między innymi stopa bazowa, określana komunikatem Komisji Europejskiej

 • Aktualna wysokość stopy bazowej wynosi 2,04%

Istnieje możliwość częściowego zabezpieczenia spłaty pożyczki poręczeniem Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego w Katowicach.

Szczegółowe informacje o udzieleniu pożyczek zawiera:

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o pożyczkę do pobrania tutaj:

Dodatkowo, dla firm rozliczających się na pełnej księgowości proponujemy skorzystanie z arkusza excel:

a dla firm z uproszczoną księgowością przygotowaliśmy:

UWAGA! Dla klientów, którzy mają udzielone pożyczki i do tej pory terminowo regulowali swoje zobowiązania, a którzy wskutek sytuacji związanej ze stanem epidemicznym notują znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej, przygotowaliśmy prosty wniosek o odroczenie spłat pożyczki na maksymalnie 6 miesięcy. Wniosek jest rozpatrywane bezpłatnie i można go pobrać tutaj: