Konferencja dla przedsiębiorców pt. „Leasing ze wsparciem UE korzystnym wsparciem polskiego przedsiębiorcy”

Uwaga Przedsiębiorcy!

w imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Związku Polskiego Leasingu zapraszamy do udziału w konferencji dla przedsiębiorców pt. „Leasing ze wsparciem UE korzystnym wsparciem polskiego przedsiębiorcy„, która odbędzie się dn. 11 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 w
Warszawie (sala ABC) w godz. 12:00 – 15:00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in.:
– najnowsza oferta wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów UE, umożliwiająca finansowanie inwestycji preferencyjnym leasingiem,
– praktyczne zastosowanie różnych form leasingu oraz korzyści z leasingu w działalności gospodarczej MŚP,
– „Leasing w polskiej gospodarce” – najnowszy raportu nt. rynku leasingu w Polsce,
– możliwości dla przedsiębiorców w ramach COSME oraz innych programów Komisji Europejskiej na lata 2014-2020.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne na: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/zapraszamy-na-konferencje-dla-przedsiebiorcow/ .
W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców zainteresowanych ofertą instrumentów finansowych i wsparcia dla MŚP.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Kontakt poprzez:

Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Związek Banków Polskich
ul. Zbigniewa Herberta 8
00-380 Warszawa

e-mail: programy@kpkUE.gov.pl
tel/fax: +48 22 696 64 95

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl