Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. informuje, że badanie sprawozdania finansowego przeprowadz

Informacja o wyborze biegłego rewidenta