CO NOWEGO W FUNDUSZACH ?

Przedsiębiorco!!!

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zapraszają na spotkania informacyjne:

„CO NOWEGO W FUNDUSZACH”

CZĘSTOCHOWA

3 września  2019 r.

10.00 – 13.00

Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22

BIELSKO-BIAŁA

10 września 2019 r.

10.00 – 13.00

Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26

RYBNIK

12 września 2019 r.

10.00 – 13.00

Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omówią następujące tematy:

– Wsparcie WUP dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020,

– Wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,

Spotkania mają charakter nieodpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na: https://www.scp-slask.pl/wydarzenia/

Szczegółowych informacji nt. spotkań oraz oferty dofinansowań  udziela punkt kontaktowy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,

tel. 32 743 91 71/77,