Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. informuje, że badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi:

Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Podatkowych
„BANKFIRM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gliwicach, ul. Długa 17