Badanie sprawozdania finansowego BFPK za rok 2018 – wybór audytora

Uprzejmie informujemy, że na wczorajszym  (10.12.2018r.) posiedzeniu, Rada Nadzorcza wybrała firmę Pro-Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Serdecznie dziękujemy za złożone oferty.